Village Balta, Com. Runcu, County Gorj, Romania Tg.Jiu:15 km(DN67D) to Baia de Arama Baia de Arama:30 km(DN67D) to Tg.Jiu
Meniu lateral stanga::